gözlətmək

gözlətmək
icb. Gözləməyə məcbur etmək və ya səbəb olmaq. Qapını açmayıb bayırda gözlətmək. – Bir saat soyuq eyvanda gözlətdikdən sonra xan <Hacı Məlikməmmədi> çağırtdırdı. Ç.. <Qız:> Bağışla, səni çox gözlətdim. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • gözlətmə — «Gözlətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözləşmə — «Gözləşmək»dən f. is. Tanışlığın ən ilk mərhələsi üçün təbii olan gözləşmə artır, bir birinə yaxın oturanlar arasında isə söhbət başlayırdı. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözləmək — f. Bir şeyin və ya bir adamın intizarını çəkmək, intizarında olmaq. Qatarı gözləmək. Məktub gözləmək. Yoldaşlarını gözləmək. Qonaqları gözləmək. – Şeyx tək otaqda . . təbibsiz, dərmansız ömrünün axır saatını gözləyirdi. Ə. H.. Vaqif çıxanda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözləmə — 1. «Gözləmək»dən f. is. ◊ Gözləmə otağı (salonu, zalı) – sərnişinlərin qatarı, avtobusu və s. ni gözləmələri üçün ayrılmış otaq (salon, zal). Gözləmə otağı çox soyuq idi. S. R.. // Qəbula gələn şəxslərin oturub gözlədikləri otaq. <Qaçay>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözləşmək — qarş. 1. Başqalarına hiss etdirmədən bir birinə baxaraq göz vurmaq, gözlə işarə etmək. Bir birilə gözləşmək. – Bəylər himləşib gözləşirlər. Ü. H.. . . Onlar bir birilə bic bic gözləşirdilər. S. R.. 2. Bir birinin gözünün içinə baxmaq, gözünü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənmək — bax gözlənilmək 1 ci mənada. Həmədan qazısı və xətibin Bağdaddan Həmədana gəlməsi gözlənir. M. S. O.. Dağlar arasından keçdikcə hər addımda oğru, soyğunçu gözlənirdi. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənməz — bax gözlənilməz. Gözlənməz vəziyyət. – Kərimov gözlənməz halda sözünü dəyişdirib dedi. . H. Seyidbəyli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənməyən — bax gözlənilməyən. Hakim ağzını yuxarı tutub, kişinin cır səsinə və . . gözlənməyən hünərinə şaqqıltı ilə gülməyə başladı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənən — bax gözlənilən. Ürəklər çırpınaraq, gözlənən gün yetişdi. R. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gözlənilmə — «Gözlənilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”